B2.D2 ve D4 Türü Yetki Belgelerine kayıtlı otomobil sınıfına düşürülen 8+1 Taşıtlara 30.06.2015 Tarihine Kadar Süre verildi.

T.C
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

18.09.2013

Sayı : 34685369/215.99/13715
KONU: Geçici Süreli Düzenlemeler

GENELGE

(2013/KDGM- 13 /YOLCU)

 

6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu kanunla, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan “Otomobil” tanımı; “Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.”, şeklinde, Otobüs tanımı da; “Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir. Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere minibüs denir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

6495 sayılı Kanunla Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan “Otomobil” ve “Otobüs” tanımlarında yapılan bu değişiklik sonucu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre söz konusu değişiklik öncesi yetki belgesi almış olanların bu değişikliğe uyumlarının sağlanabilmesini teminen;

 

a) B2, D2 ve D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerinde kayıtlı şoförü dahil en fazla 9 adet oturma yeri olan taşıtlar için durumlarını ilgili mevzuata uygun hale getirebilmelerini teminen B2, D2 ve D4 yetki belgesi sahiplerine 30.06.2015 tarihine kadar süre verilmesi,

 

b) Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;

1- Şoförü dahil en fazla 9 adet oturma yeri olan taşıtların B2, D2 ve D4 yetki belgelerine kaydedilmemeleri,

2- Taşıt belgelerinde kayıtlı olup düşümü yapılan şoförü dahil en fazla 9 adet oturma yeri olan taşıtların yerine aynı nitelikte (şoförü dahil en fazla 9 adet oturma yeri olan taşıt) yeni taşıt ilavesi yapılmaması,

 

655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci, 28 inci ve 34 üncü maddeleri  ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 10 uncuve 83 üncü maddeleri çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

Binali YILDIRIM
Bakan

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliği

Bakanlık Bölge Müdürlükleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami