Geçici İhraç Kapsamında Yurtdışına gönderilecek taşıtlar hakkında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı duyuru yayınladı.

GEÇİCİ İHRAÇ İZNİ KAPSAMINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK TAŞITLAR
İÇİN İZİN BAŞVURUSUNDA BULUNACAK FİRMALARIN DİKKATİNE

Geçici ihraç kapsamında yurtdışına gönderilecek taşıtların 01.07.2014 tarihinden itibaren sınır kapılarımızdan çıkış işlemleri 26.05.2014 tarih ve 24472 sayılı Makam Oluru çerçevesinde yapılacaktır.

Buna göre;
-Geçici ihraca konu olan taşıtların; Bakanlığımızca düzenlenmiş yetki belgelerinin birinde kayıtlı olması,

-Ekonomi Bakanlığı’ndan bu konuda alınmış geçici ihraç izninin veya taşıt plakası/plakalarını (veya şase/motor numaralarını), geçici ihraç ifadesini, geçici ihraç izin süresini gösteren Gümrük Beyannamesinin olması,

-Geçici ihraç kapsamında çıkış başvurusu yapan firmaların gerekli belgeleri sunmak kaydıyla işi yapan firma olması veya işi alan firmanın başka bir firmaya geçici ihraçişini yaptırması halinde bu firmanın R2 yetki belgesine sahip bir firma olması, çıkışyapacak taşıtlar için Ekonomi Bakanlığı’ndan önceden alınmış olan iznin başvuru sahibine ait olmayan taşıtlar olması halinde; taşıt sahiplerinden ve kayıtlı olduğu yetki belgesi sahibinden taşıtın belirtilen sürelerde yurtdışına çıkış ve yurda dönüşüne izin verildiğine dair alınmış noter onaylı muvafakatnamenin olması,

-Geçici ihraç kapsamında yurtdışına çıkış/giriş yapacak taşıtlara boş olarak izin düzenlenmesi, ancak yurtdışında yapılacak iş kapsamında kullanılmak üzere geçici ihraç izni alınan özel yüklerin de taşımaya konu olması halinde yüklü çıkış izni düzenlenebilmesi,

-Geçici ihraç kapsamında izin düzenlenen taşıtların yurtdışına çıkış yapmalarını müteakip kayıtlı oldukları yetki belgesinden düşüm işleminin otomatik olarak  UNet otomasyon sisteminden yapılması,

-Taşıtların kayıtlı oldukları yetki belgelerinden düşüm işlemlerinin sonrasında varsa asgari kapasite şartını kaybedecek şekilde düşümü yapılan taşıtlar için yetki belgesi sahibinin geçici ihraç izin müracatının, Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre yapılmış “bildirim” kabul edilmesi,

-Geçici ihraca tabi taşıtlar için sadece yurtdışına çıkış izni düzenlenmesi ve bu şekilde geçici ihraç kaydıyla çıkış yapmış olan taşıtlara bir kez yurda giriş izni verilmesine yönelik olarak U Net otomasyon sisteminde gerekli düzenlemenin yapılması,

-Yurda giriş işlemi sağlanmamış taşıtların yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilmemesi,

-Taşıtların yurda giriş işlemini müteakip firmalarca yetki belgesine kayıt işlemlerinin yapılması, yetki belgesine kayıt işleminin yapılmaması halinde meri mevzuat hükümlerinin uygulanması, gerekmektedir.
Bu kapsamda, taşıt çıkışı yapacak firmalar aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığımıza izin başvurusunda bulunabileceklerdir.

-Dilekçe, ( izin süresi, çıkış tarihi, çıkış yapacağı sınır kapısı belirtilecek)
-Firmayı, temsile yetkili kişi/kişilere ait imza sirküleri,
-Taşıt Listesi, ( taşıt cinsi, modeli, tescil no belirtilecek)
-Taşıt Ruhsat Fotokopileri,
-Taşıtın Yeni Araç Muayene İstasyonlarında yapılmış geçerli bir muayenesinin olması,
-Taşıt sahiplerinden ve kayıtlı olduğu yetki belgesi sahibinden taşıtın belirtilen sürelerde yurtdışına çıkış ve yurda dönüşüne izin verildiğine dair alınmış noter onaylı muvafakatnamesi,
-Ruhsatlarında rehin şerhi bulunan taşıtların yurtdışına çıkış yapabileceğine ilişkin rehin şerhi bulunan kurum/kuruluşun muvafakkatnamesi,
-Ekonomi Bakanlığından alınan geçici ihraç izni veya geçici ihraç yapıldığına dairaçılan gümrük beyannamesinin bir sureti,( taşıt plakaları, geçici ihraç süresibelirtilecek)

İlgililere duyurulur.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami