Havaalanlarında “60 dakika” kriteri belirlendi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) hazırlanan Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
     
Yönetmelikte sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında hava ulaşımının kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla uygulanacak usul ve esaslar düzenlendi, havaalanlarında hizmet veren kurum ve kuruluşlar arasında hava ulaşımını kolaylaştırma kapsamında gerekli koordinasyonu sağlamak için genel esaslar belirlendi.

EN GEÇ 60 DAKİKA
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) standartlarına paralel hazırlanan düzenlemeyle yolcunun havaalanında ilk işlem noktasında kendini tanıtması anından itibaren tüm yolcuların ilave işlem gerektirmeyen check-in, güvenlik kontrolü, pasaport kontrolü, fazla bagaj işlemleri gibi konularda zorunlu gidiş işlemleri toplam en geç altmış dakikada tamamlanacak.
     
Havaalanı veya terminal işletmecisi, yolcuların bagajlarını taşımada kullanacakları yeterli sayıdaki el arabasının çalışmaya hazır, bakımlı bir şekilde ve gereken yerlerde her zaman bulunmasını sağlayacak. Hava taşıyıcısı, transit ve transfer yolcuların gümrük, pasaport ve güvenlik kontrolüne tabi olmaları için gerekli önlemleri alacak.
     
Yurt dışından gelip, yurt dışına veya yurt içine gönderilen özel kargo statüsündeki kargolar, gümrüklü sahayı terk etmediği ve ithal antreposuna alınmadığı sürece apronda en fazla 12 saat süreyle bekletilebilecek, daha sonra transit ve transfer olarak devamı sağlanacak. Hava yoluyla transit ve transfer taşınan eşya özet beyan kapsamında taşınacak ancak yabancı bir ülkeden havayoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan eşyanın geçici depolama yeri veya antrepoya alınmaksızın ulusal mevzuatta belirtilen süre içerisinde aprondaki bir diğer hava aracına yüklenmek suretiyle yabancı bir ülkeye gönderilmesinde gümrük idaresinden izin almak şartıyla herhangi bir beyanname ya da özet beyan düzenlenmesi zorunlu olmayacak.
     
Yurt içinden gelip yurt dışına giden transit ve transfer kargoların ihraç işlemleri, yetkili gümrük idaresince tamamlanacak ve eşya çıkış gümrük idaresine transit beyannamesiyle sevk edilecek. Yer hizmetleri kuruluşları ve hava taşıyıcısı, transit ve transfer yolcu ve kargo manifestolarının elektronik ortamda gümrük idarelerine veya ilgili idarelere aktarılması için gerekli altyapıyı hazırlayacak.
      
GEREKLİ ALTYAPI OLUŞTURULACAK
Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların havaalanlarına giriş ve çıkışlarında ICAO tarafından belirlenen standartlarda kolaylıkların sağlanması için havaalanı ve terminal işletmecileriyle hava taşıyıcısı ve yer hizmeti kuruluşları tarafından ulusal mevzuat kapsamında alt yapı oluşturularak gerekli önlemler alınacak. Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların gidişte havaalanına varış noktasından gelişte havaalanından ayrılışına kadar olan süreç için ulaşım hizmetlerinden yararlanabilmesinin sağlanması, bu kapsamdaki yolcuların alınması, bırakılması, yolcu transfer hizmetlerinde ve araç parkı tahsisinde gerekli düzenlemeler yapılarak kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması gerekecek.
     

Hava taşıyıcısının herhangi bir yolcuyu taşıma sorumluluğu, bu yolcunun ülkeye kesin olarak kabul edildiğinde sona erecek. Türk havaalanlarını transit olarak kullanmak suretiyle üçüncü ülkelere giderek bu ülkelerce kabul edilmeyen ve Türkiye havaalanına geri getirilen yolcuyla Türkiye havaalanlarına doğrudan kabul edilemez yolcuyu getiren hava taşıyıcısı, bu yolcuların yolculuğunu başlattığı noktayla şahsın kabul edileceği başka bir yere gönderilmesinden ve gönderilene kadar iaşe, barındırma ve sağlık giderlerinin karşılanmasından sorumlu olacak. Havaalanı işletmecisi bu tür yolcular için gerekli alt yapıyı hazırlayacak.
     
Kabul edilmeyen, sınır dışı edilen yolculara havayoluyla yalnız başlarına seyahat etmelerinde risk görülmesi halinde refakat edilecek. Refakatçi kolluk gücü veya özel güvenlik personeli de olabilecek ancak hava aracına silahsız olarak binecek. Kural dışı yolcular en yakın polis birimine bildirilecek. Ayrıca havaalanı işletmecileri üç ayda bir bu tür olayları bildiren bir raporu SHGM'ye gönderecek.
     
Havaalanı ve terminal işletmecisi, yolculara havaalanlarında gerekli hareket kolaylığının sağlanması için gerekli olan işaret, yönlendirme ve uçuş bilgilendirme tabelalarının veya ekranlarının, ICAO standartlarına uygun olarak gerekli olan yerlere yerleştirilmesinden ve bunların aktif olması amacıyla sürekli kontrol edilmesinden sorumlu olacak.
     
Havaalanlarında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel tüzel kişiler, HANKOK ve HALİNKOK toplantılarında hava ulaşımının kolaylaştırılması için tespit edilerek bildirilen sorunları, mevzuatlarına uygun olarak öncelikli ve ivedi olarak çözüme kavuşturarak sonucuna ilişkin bilgi verecek.
     
Öte yandan, Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı..

Kaynak.http://www.ntvmsnbc.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami