İzmir, Kuzey Ege, Çandarlı Limanı İnşaat işi İhaleye çıkıyor

İhale ilanı bugünkü Resmi Gazete'de aşağıdaki şekilde yer aldı…

ÇANDARLI (KUZEY EGE) LİMANI KONTEYNER TERMİNALİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından, "Çandarlı (Kuzey Ege) Limanı Konteyner Terminali İnşaatı" 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun" kapsamında ihale edilecektir.

1 – Teklif Verme Şartnamesinde detaylandırılan usul ve esaslar kapsamında kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.

2 – Projeye ait ihale dosyaları 05/09/2013 tarihinden itibaren Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sitesi (D) Blok Emek/ANKARA adresindeki Liman Yapım Dairesi Başkanlığı 523 No'lu odada ücretsiz olarak görebilirler. Ancak, ihalelere iştirak etmek için ihale dosya bedeli olan KDV dâhil 50.000,00-TL'nı (Ellibin Türk Lirası) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırmalarını müteakip buna dair makbuzla birlikte Liman Yapım Dairesi Başkanlığına müracaat ederek dosyalarını almaları gerekmektedir

3 – İşe ait teklif, ihaleye ait işin Teklif Verme Şartnamesinde belirtilen teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar bizzat istekli veya vekili tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sitesi (D) Blok Emek/ANKARA adresindeki Liman Yapım Dairesi Başkanlığı 523 No'lu odada bulunan görevlilere teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo v.b. yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranacak şartlar Teklif Verme Şartnamesinde belirtilmiş olup bu işler için geçici teminat tutarı 50.000.000,00-TL'dır (Ellimilyon Türk Lirası).

5 – Bu proje ile ilgili teklif verme son tarihi bu işlere ait Teklif Verme Şartnamesinde belirtilmiştir.

6 – Adı geçen projede Görevli Şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecektir.

7 – Yukarıda ismi belirtilen iş, 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yürütülecektir.

8 – İdare uygun teklifi tespit etmekte, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbest olup İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami