Mesleki Yeterlilik Kurumu Şoförlerin Ulusal meslek standartlarını belirleyerek yayınladı

26 Aralık 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28863 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan yirmi meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının HazırlanmasıHakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER:

EK-1    Figüran (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-2    Seslendirme Oyuncusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

EK-3    Oyuncu (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

EK-4    Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-5    Metal Kumlama İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-6    Metal Yüzey Kaplamacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-7    Metal Yüzey Kaplamacı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

EK-8    Taksi Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-9    Minibüs Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-10  Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-11  Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-12 Kamyon Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-13  Proje Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

EK-14  Asfalt Betonu Kazıma Makinesi Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-15  Distribütör Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-16  Kırma Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-17  Hidrolog (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

EK-18  Kuyumcu (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

EK-19  Saat Tamircisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

EK-20  Anahtarcı (Çilingir) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami