Ulaşım Daire Başkanı net konuştu İstanbul’da Servis araçlarına Plaka Tahditi uygulanmayacak

 

İSTAB, İTO, İSAROD, İSDER gibi dernekler UKOME'nin İstanbul'da plaka tahditi uygulaması konusunda baskılarını sürdürüyor. Ancak UKOME son açıklamasında net şekilde Plaka tahditi olmayacak dedi.

İSTAB'ın UKOME'ye Plaka tahditi hakkında yazdığı yazıda, cevap yine beklenen gibi olmadı. Esnaf dört gözle plaka tahiditini beklerken UKOME inadından vazgeçmiyor. Yapılan tüm eylem ve görüşmelere rağmen UKOME ikna olmamak için direniyor.

Ulaşım Daire Başkanı Yakup Demirhan imzalı yazıda;

“Bahse konu talep; 1986/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı plaka tahdidi kararı alınan illerde uygulanmakta olup, İstanbul ilinde servis araçları için tahdit kararı alınmamıştır. 5216 Sayılı Kanunun 7/F ve 9 maddeleriyle servis araçlarının sayısının belirlenmesi hususunda UKOME’ye yetki verilmiş olması, mutlak surette tahdit uygulanması zorunluluğunun bulunduğunu göstermemektedir. Anılan yasal düzenleme uyarınca gerekli görülen durumlarda mevcut araç sayısına sınırlama getirilebilecektir. Bu yetkinin kanunun öngördüğü biçimde kullanılabilmesi için, öncelikle trafik düzeni ve güvenliği yönünden bir ihtiyacın veya zorunluluğun bulunması gereklidir. 

Kendine özgü özellikleri ile diğer toplu taşıma araçlarından ayrılar servis araçları, minibüs, dolmuş ve taksi gibi diğer ticari taşıtlardan farklı usul ve esaslar dahilinde çalışmaktadırlar. Bu araçlar dolmuş ve taksiler gibi yolcularını trafik içerisinde aramamakta daha fazla yolcu bulabilme endişesi taşımamakta, önceden belirlenmiş kişileri günün belirli saatlerinde belirli yerlerden alıp okula ve işyerine getirip götürmektedirler. Bir başka anlatımla; servis araçlarının trafik yoğunluğuna sebebiyet verdikleri ve ancak sayılarının sınırlandırılması yani plaka tahdidi uygulamasına başvurulması ile trafiğe verdikleri yoğunluğun azaltılabileceğini ileri sürmek mümkün değildir. Çünkü bir okulun öğrencilerini ve işyerinin personelini taşıma işlerinde kullanılabilecek servis aracı sayısı teknik ve ekonomik şartlara göre belirlenmekte olup, bu sayının plaka tahdidi uygulaması sonucunda artması veya azaltılması sağlanamaz. Kısacası servis araçlarına plaka tahdidi uygulaması ile trafikteki ağırlıklarını azaltmak ve trafik düzenine olumlu katkı sağlamak mümkün görülmemektedir. Diğer taraftan, İstanbul gibi büyük bir metropolde servis araçlarının münferit kişilere plaka tahsisi suretiyle sınırlandırılması, halinin bizatihi korsan taşımacılığın ve plaka karaborsasının sebebi olabileceği bunun da kamu yararı ile bağdaşmadığı düşünülmektedir. 

Bu nedenle; Tahdit talebini gerektiren sorunlar ile tahdit kapsamı dışındaki tüm sorunları mevcut Esnafın bağlı bulundukları Odalar vasıtasıyla güncel olarak alınmakta olup, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) nezdinde çözüme kavuşturularak gerekli düzenlemeler de yapılmaktadır”

Yazıyının orijinal halini görmek ve indirmek için tıklayınız.

Yıllardır mücadele edilen Plaka tahditi hakkında yaptığımız haberleri okumanızı tavsiye ediyoruz.

2013 yılında Ulaşım Daire Başkanı Yakup Demirhan ile yaptığımız röportajda Plaka tahditini uygulamayacakları konusunda bilgi vermişti. Sektörümüz defalarca eylemler yaparak, toplantılar yaparak, UKOME'yi ikna etmeye çalıştı.

 

Kaynak.www.tasimacilar.com

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami