UND den İran ve Transit taşımala ilgili basın açıklaması


UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener:

“Türkiye aldığı kararla dengeyi sağlarken, İran başka bir yerden yaptığı zam ile bir kat fiyat artışı daha yapmıştır. Böyle bir durumda İranlı Bakan Yardımcısının hala “Misilleme Hakkımızı Saklı Tutuyoruz” ifadesi gerçeklerden uzaktır!”, dedi.

Türkiye- İran arasındaki transit geçiş gerginliği dinmek bitmiyor. İran transit  geçişlerde alınan 750 USD dışında, İran gümrüklerinden Türkiye’ye girişte Türk araçlarından aldığı 550 USD ek vergiye de dün itibariyle % 100 artış yaparak 1100 USD’a çıkardı. Misilleme yapmadığını iddia eden İran Bakan Yardımcısı” Misilleme Hakkımızı Saklı Tutuyoruz” dedi.

İran’ın yaptığı bu açıklamaya karşın UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener:

“Sayın Bakan Yardımcısı! 20 yıl öncede kalan bir anlaşmaya dayanarak konuşuyorsunuz. O anlaşmadan 7 yıl sonra, 2001 yılında iki ülke Ekonomi Bakanları tarafından imzalanan KEK (Karma Ekonomik Komisyonu) Protokolünde, sadece yakıt alması halinde fiyat farkı alınabileceği hükmü açıkça olmasına rağmen, yakıt alınsa da alınmasa da Türk araçlarından İran’da fark ücreti aldınız.Kaldı ki, referans aldığınız1994 tarihli anlaşmada ikili taşımalar yer almasa da siz “ikili” taşımalardan da ücret alarak, anlaşmayı hükümsüz hale getirip yüz milyonlarca USD haksız kazanç sağladınız!Türk araçlarına “Siz ülkenizde bu fiyatı ödemeye alışıksınız, İran’a geldiğinizde de aynı parayı ödeyeceksiniz demek, hiçbir Uluslararası kurala uymaz, eskide kalmıştır ve Türk araç bu yolla İran araçları lehine Haksız rekabet avantajı sağlamanızı kabul etmeyecektir. İranlı Bakan Yardımcısının hala “Misilleme Hakkımızı Saklı Tutuyoruz” ifadesi gerçeklerden uzaktır”, dedi.
 
İran, 20 yıldan bu yana “İran’da akaryakıt ucuz sizde pahalı” diyerek Türk araçlarından transit geçişte tek yönde 750 USD ekstra ücret  ile beraber Türkiye’ye dönüşte depoda bulundurulan yakıt için 550 USD ek vergi alıyordu. 1/10 yakıt fiyatı ile Türkiye’ye gelen İran araçları ise İran-Türkiye, Türkiye-İran taşımalarının %90’ını ele geçirmiş durumdaydı. Bu haksızlıklar ve zorluklar sebebiyle geçtiğimiz yıl İran üzerinden Türki Cumhuriyetlere giden araçlarımızdan 13.800 tanesi yüklerini İran araçlarına devretmek zorunda kaldı.

İran tarafından uygulanan ayrımcılık, bugün için bir taşımacılık meselesi olmaktan çıkıp Uluslararası Hukuk meselesi haline gelmiş Türkiye’nin Orta Asya ile ticaretinin geleceğini tehdit eden bir problem haline geldi.

Türkiye, son bir yıldır, yapılan 3 toplantıda sabırla bu haksızlıklara son verilerek, HER İKİ ÜLKE TAŞIMACILARININ EŞİT MUAMELE GÖRMESİ GEREKTİĞİNİ DİLE GETİRMİŞ, buna karşılık yapılan ilk iki toplantıda çözüm için süre isteyen İran son toplantıda daha önce hiç süre istememiş gibi  red cevabı verdi.

Buna karşılık Türkiye, 10.10.2014 tarihi itibariyle mütekabiliyet gereği aynı ücreti İran araçlarından almaya başlamış, İran buna karşılık ücrete %100 oranında zam yaptı. Türkiye de kısa süre içerisinde buna cevap vermiş ve fiyatı iki katına çıkardı. Şu anda her iki ülkede Km başına alınan ücret eşit seviyeye geldi.

UND’DEN BİLDİRİYE SERT YANIT:

Asıl, Türkiye olarak biz MİSİLLEME HAKLARIMIZI saklı tutuyoruz!

AŞAĞIDAKİ KONULARDA MİSİLLEME HAKLARIMIZ SAKLIDIR!

  • “Gümrük kapılarında İran ihracatı önceliklidir” diyerek, transit geçen Türk araçlarını 15 gün bekleterek, Türk mallarının bozulmasına sebep olan uygulamanızı, ülkemizi transit geçen İran araçlarına aynen uygulama hakkımız saklıdır.
  • Türkiye girişinde yılda sadece 12 aracınızın geçtiği ama bizi 22.500 defa geçmek zorunda bıraktığınız verimsiz Sero sınır kapısını İran araçlarına kullandırma hakkımız saklıdır.
  • Gümrük’ten Türkiye’ye çıkışta aldığınız 1100 USD yakıt ek vergisini aynen sizin araçlarınızdan alma hakkımız saklıdır.
  • Araçlarımızı izlemek için zorla 110 USD karşılığında taktığınız Araç takip cihazı karşılığında, tüm araçlarınıza ücretli ATS (araç takip cihazı) takma hakkımız saklıdır.
  • İran’ı 4 günden önce transit geçen Türk araçlarına uyguladığınız ağır cezayı, Türkiye’yi boydan boya kelle koltukta 1.5 günde geçen İran araçlarına uygulama hakkımız saklıdır.
  • Türk araçlarına yük veren İranlı tüccarlara 22.926 sayılı yasa ile verdiğiniz %10 vergi cezasını, sizin araçlarınıza uygulama hakkımız saklıdır.
  • Transit geçeceği vaadiyle ülkemize boş giren ve yakıtını satarak geri dönen binlerce İran aracının hak ettiği cezayı uygulama hakkımız saklıdır.
  • Şehirden şehire ancak izinle hareket edebilen Türk araçlarına yaptığınız muameleyi, Türkiye’yi babasının tarlası gibi kullanan İran araçlarına uygulama hakkımız saklıdır.
  • Hiçbir anlaşmaya dayanmayan “ikili” taşımalardan aldığınız milyonlarca USD’ı mahkeme yoluyla geri alma hakkımızı saklı tutuyoruz.
  • Yüzlerce yıldır komşumuz olan sizleri, uluslararası hukuk ve komşuluk hukukuna uymaya davet ediyor ve Sadece eşit muamele talebimiz tekrar ediyoruz !
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami