B2 ve D2 Yetki Belgesi kapsamında yapılan taşımalarda fatura ve belge düzeni

Sektörümüzde son günlerde yapılan denetimler sonucunda birkaç meslektaşımızın aracı bağlanınca ve Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri gereği ceza uygulanınca, Kanun ve yönetmelikler sektörde yaşanan sıkıntıların temeli gibi gösteriliyor, eleştiri yapılıyor.

Evet, bir dereceye kadar, doğru…
Bu zihniyete göre, Taşıma Kanunu ve ilgili mevzuat olmasa hiçbir sıkıntı olmayacak!
Ne yazık ki Karayolu Taşıma Kanunu yürürlüğe gireli dokuz yıl olmuş, dört kere kısmi de olsa değişiklik yapılmış.
Karayolu Taşıma Yönetmeliği yürürlüğe girdiği 25.02.2004 tarihinden itibaren 2009 yılına kadar sekiz değişiklik yapılmış ve sektörel talepler doğrultusunda 11.06.2009 tarihinde eski yönetmelik yürürlükten kaldırılarak 11.09.2012 Tarih ve 27255 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yeni yönetmelik yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Yeni yönetmeliğin bazı hükümlerinde bu güne kadar üç kere değişiklik yapılmıştır.
Yeni bir yönetmelik değişikliğine ihtiyaç var mıdır?
Bence temel değişikliğe gerek yoktur, ancak yolcu taşımacılığıyla alakalı bir iki hususta ince ayar gerekiyor…

Kimsenin yönetmelik hükümlerini okumak bu hükümlere uymak gibi bir derdi yok.
Derneğimize ve federasyonumuza gelen şikâyet ve eleştirilerden şunu anlıyorum.
Yönetmelikte değişiklik yapılsın. “İl içi taşımalarda özellikle hava limanı transferlerde sözleşme ve fatura
kesilmesi ve seyahat süresince taşıtta bulundurulması zorunluluğu kaldırılsın.”
Dile getirilen bu talep doğru ve haklı bir talep midir?
Ben doğru ve haklı bir talep olduğuna inanmıyorum…
İşinize geldiği zaman kanun ve yönetmelik şartlarını kabul ve teslim ediyorsunuz.
İşinize gelmediği zaman kanun ve yönetmelik uygulanması mümkün olmayan maddeleri içeriyor diyorsunuz.
Denetimlerin yapılmasıyla, rahatsız olan ve mağdur olduğunu ifade eden bu kesimin B2 ve D2 Yetki belgeli taşıtların kaçak ve korsan taşımanın engellenmesi kapsamında yapılan denetimlerde belge eksikliğine takılması ve ceza yemesi sektörün tamamının sorunu olarak ifade edilmesi yanlıştır.
B2 ve D2 Yetki Belgeli araçlar denetlenmesin, talebinin altında, sistem dışı çalışma talebinin olduğunu düşünmüyorum.
Hüsnü zan ile bakmak istiyorum.
Yetki belgesini aldım her şey bitti.
On yıl önce nasıl çalışıyorsa, bu gün de aynen devam edecek.
Sözleşmesiz, faturasız, isim listesi olmadan aracı işe gönderecek.
Faturayı canı istediği zaman kesecek, belge düzenini yasal sorumluluk ve zorunluluk olarak görmeyecek, aracı denetime tabi olduğu zaman, ceza yediğinde aracı bağlandığında, suçu kanun ve yönetmeliklere atacak, sektör derneklerini bizim halkımızı aramıyor, bizim sorunlarımızı dile getirmiyor diye sağda solda eleştirecek.

Şimdi eleştiri oklarının bana acımasızca yöneleceğini biliyorum, bu konuyla ilgili sektörü bilgilendirme açısından tüm üyelerimizi bir yazıyla uyardığımı KTK ve Yönetmeliği kapsamında sözleşme, fatura ve araçta bulunması gerekli tüm evrak belge düzenini açıkladığım bir yazı gönderdiği hatırlıyorum.
Derneğimizin internet sitesi üzerinden yayınlıyoruz.
Bazı meslektaşlarımıza göre bu belge düzeninin uygulanması zormuş!
Evet, şehir içinde ani araç talepleriyle ilgili sorunlar yaşanabilir bunu kabul ediyorum.
Araç hava limanında, o anda bir talep gelmiş bir transfer işi çıkmış aracın verimli çalışması için dönüşte iş alınması önemlidir ve sıklıkla bu tip talepler işletmelere geliyor.
Bunun belgelendirilmesi hakikaten zor. Sözleşmenin isim listesinin faturanın şoföre iletilmesinde sorun yaşanabilir. Yönetmeliğe göre şehir içi, şehirlerarası, hava limanı transferi şehir içi transfer gibi bir tanımlama yok.
Kanun ve Yönetmelik turizm taşımalarını bir bütün olarak görmekte arızi ve grup taşıması olarak kabul etmektedir.
Arızi ve grup taşıması olduğunu ispat edilecek belgelerin seyahat süresince araçta bulunması şarttır.
Biz yönetmeliği değiştirelim talebi yerine, ani gelişen iş talepleri karşısında bu belgeleri hava limanındaki veya şehir dışındaki başka bir ildeki aracımıza nasıl ulaştırabiliriz nasıl çözüm üretebiliriz bunu tartışmalıyız.

Sektörel dernekler ve federasyonlar, Kanun ve yönetmeliklerden yana taraf olmalıdırlar.
Bizden kimse fatura sözleşme olmadan çalışalım faturayı VUK Göre 7 Gün içinde zaten kesmek zorundayız Maliye bu hakkı bize veriyor demesin, mazeret üretmesin.
Bu bilgi de yanlıştır. Hizmetle belgenin birlikte olmak zorunluluğu vardır.
Bundan kimse söz etmiyor.
 

Dernek ve federasyon yönetim kuruluna ve Başkanlarına bu talebimizin arkasında olun diyemez.
Bu tartışmalar yönetmelik çıkmadan önce sektörün işleyiş biçimiyle ilgili olarak bakanlıkta çok tartışıldı.
Uygulanabilir bir çözüm noktasında Maliye Bakanlığından GİB görüş alındı ve kararlaştırıldı.

Bu konuyla ilgili Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde bulunan maddeleri ve hükümleri
hatırlatmakta fayda görüyorum.

KTK Madde-6 Yolcu ve eşya taşımaları, kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen arasındaki sözleşmelere uygun olarak yapılır. Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
(Bu kanunun 26.c maddesine göre bu hükme aykırı hareket eden taşımacılara(406Tl)idari para cezası uygulanır.

Taşıma Sözleşmesi
KTY. Madde-39
(1) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılır.

(2) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.

(3) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları, kalkış ve varış yeri,
taşıma güzergâhı, taşımanın yapılacağı gün/günler ve saat/saatler, taşınacak yolcu
sayısı, taşıma ücretinin belirtilmesi ve her seferde taşınan yolcuların numaralandırılmış
oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.

(4) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak
denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması

zorunludur.

(5) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunludur.

(6) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz
 

Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri
KTY Madde-43
(3) Tarifeli yolcu taşımaları biletsiz,
tarifesiz yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz, eşya taşımaları ise taşıma senetsiz yapılamaz. Yetki belgesi sahipleri, yaptıkları bu sözleşmelere uymakla yükümlüdürler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK-1

MEVZUATA UYGUN ARIZI GRUP TAŞIMASI SÖZLEŞMESİ
 

ARIZİ/MEKİK YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

 

 1. YETKİ BELGESİ SAHİBİNİN;

 

ADI, SOYADI/UNVANI

: VİZYON TURİZM TAŞIMACILIK VE TİCARET LTD ŞTİ
Ergenekon Mah Ölçek SK. No:121 Zemin D.1 80200 Harbiye-Şişli/İstanbul
Ulaştırma VD: 9250124588

YETKİ BELGESİ TÜRÜ

: D2.

YETKİ BELGESİ NO

: İST D2 34-127

 

 1. AKİT TARAFIN;

 

ADI, SOYADI/UNVANI

: AKDENİZ TURİZM SEYAHAT ACENTESİ
Halaskargazi Cad No:175 Kat.3 D.2 Şişli –İSTANBUL
Şişli V.D. 9880134888

 

 1. TAŞIMANIN;

 

KALKIŞ GÜNÜ, YERİ, SAATİ

:19.10.2012- İstanbul ATA HLM DIŞ HATLAR 08:00

VARIŞ YERİ, GÜNÜ, SAATİ

: 19.10.2012 İstanbul Taksim THE MARMARA Oteli

TAŞIMA GÜZERGAHI

: İSTANBUL ATA HLM –TAKSİM BEYOĞLU

 

 1. DİĞER HUSULAR;

 

YOLCU SAYISI

: 5 KİŞİ

TAŞIMA ÜCRETİ

: 75,,00 TL + KDV DAHİL

ÖDEME ŞEKLİ

: Fatura Karşılığı peşin/vadeli

SİGORTACININ ÜNVANI

: UZMAN TEKNİK SİĞORTA ACENTELİĞİ: 2455

SİGORTA POLİÇE NUMARALARI

:ERGO SİGORTA:1564532-0 -235-KYT KARAYOLU FERDİ KAZA POLİÇESİ
ERGO SİGORTA:21812513 Y-03 -315 KYT ZORUNLU MALİ SORUNLULUK

 

 

 1. ÖZEL HÜKÜMLER;

1- Taşımacı tahsis edeceği araç 8 Yaştan yaşlı olmayacaktır.
2-Seyahat Acentesi talep ettiği transfer ve turlarda Transfer elemanı veya Rehber bulunduracaktır.
3-
4-……………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 1. İMZA;

 

 

SÖZLEŞME TARİHİ

: 17.10.2012

İMZA

 

 

 

 

 

TAŞIMACI

AKİT TARAF

 

 • Firma Unvan adres,mali ve sigorta bilgileri hayalidir.

ÖRNEK-2
MEVZUATA UYGUN ARIZI GRUP TAŞIMASI SÖZLEŞMESİ
 

ARIZİ/MEKİK YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

 

 1. YETKİ BELGESİ SAHİBİNİN;

 

ADI, SOYADI/UNVANI

: VİZYON TURİZM TAŞIMACILIK VE TİCARET LTD ŞTİ
Ergenekon Mah Ölçek SK. No:121 Zemin D.1 80200 Harbiye-Şişli/İstanbul
Ulaştırma VD: 9250124588

YETKİ BELGESİ TÜRÜ

: D2.

YETKİ BELGESİ NO

: İST D2 34-127

 

 1. AKİT TARAFIN;

 

ADI, SOYADI/UNVANI

: AKDENİZ TURİZM SEYAHAT ACENTESİ
Halaskargazi Cad No:175 Kat.3 D.2 Şişli –İSTANBUL
Şişli V.D. 9880134888

 

 1. TAŞIMANIN;

 

KALKIŞ GÜNÜ, YERİ, SAATİ

:19.10.2012- İstanbul ATA HLM DIŞ HATLAR 20:00

VARIŞ YERİ, GÜNÜ, SAATİ

: 28.10.2012 İzmir Adnan Menderes Hava Limanı saat:22:00

TAŞIMA GÜZERGAHI

: İSTANBUL/BOLU/ANKARA/AKSARAY/NEVŞEHİR/KONYA/AFYON/
DENİZLİ/AYDIN/İZMİR

 

 1. DİĞER HUSULAR;

 

YOLCU SAYISI

: 35 KİŞİ

TAŞIMA ÜCRETİ

: 6.400,00 TL+KDV

ÖDEME ŞEKLİ

: Fatura Karşılığı peşin/vadeli

SİGORTACININ ÜNVANI

: UZMAN TEKNİK SİĞORTA ACENTELİĞİ

SİGORTA POLİÇE NUMARALARI

: ERGO SİGORTA:1564532-0 -235-KYT KARAYOLU FERDİ KAZA POLİÇESİ
ERGO SİGORTA:21812513 Y-03 -315 KYT ZORUNLU MALİ SORUNLULUK

 

 

 1. ÖZEL HÜKÜMLER;

1- Taşımacı tahsis edeceği araç 8 Yaştan yaşlı olmayacaktır.
2-Seyahat Acentesi talep ettiği transfer ve turlarda Transfer elemanı veya Rehber bulunduracaktır.
3-
4-……………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 1. İMZA;

 

 

SÖZLEŞME TARİHİ

: 18.10.2012

İMZA

 

 

 

 

 

TAŞIMACI

AKİT TARAF

 • Firma Unvan adres ve mali bilgiler hayalidir.

ÖRNEK-1

MEVZUATA VE YAPILAN SÖZLEŞMEYE UYGUN FATURA

 

Fatura

VİZYON Seri: A
TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LTD ŞTİ Sıra No:00001

Ergenekon Mah Ölçek Sk No:121 Zemin.D.1 Harbiye Şişli İstanbul
Ulaştırma V.D: 9250124588

Tel:0.212.2249220-2338727-2335276 Düzenleme Tarihi:19.10.2012
Faks:0.212.2335600 e mail:vizyonturizm@gmail.com

Sayın: AKDENİZ TURİZM SEYAHAT ACENTESİ

Halaskargazi Cad No:175 Kat.3 D.2
Şişli – İSTANBUL

Vergi Dairesi: Şişli V.D. 9880134888
T.C No :

 

TARİH

HİZMET TÜRÜ

Kişi Sayısı

Birim

FİYAT

TUTARI

19.10.2012
20.10.2012

21.10.2012
22.10.2012
23:10:2012
24.10.2012
25.10.2012
26.10.2012
27.10.2012
28.10.2012

 

 

 

İstanbul Atatürk Hava Limanı Taksim The Marmara Hotel yolcu Transferi
İstanbul Tam gün şehir turu
İstanbul/Bolu
Bolu/Ankara
Ankara/Aksaray/Nevşehir
Nevşehir/Konya
Konya/Denizli
Denizli/Aydın Kuşadası
Kuşadası/Selçuk/Kuşadası
Kuşadası/Milet/Didim İzmir
Adnan Menderes Hava Limanı.
Anadolu turu yolcu taşıma hizmet bedeli.

35 kişi

10 Gün

640,00 TL

6.400,00 TL

Yalnız: Atıbindokuzyüzyetmişaltılira.dır.

 

*KDV Kanununun 9 Maddesi Gereği, Arızı ve grup yolcu taşımaları işinde1/2 oranında tevkifat uygulaması zorunludur.

TOPLAM

6.400,00 TL

KDV.%18

1.152,00 TL

TOPLAM

7.552,00 TL

TEVKİF EDİLEN KDV ORANI %8

576,00 TL

ÖDENECEK OLAN TUTAR

6.976,00 TL

 

 

Veya bu şekilde de kesilebilir.

 

TARİH

HİZMET TÜRÜ

Kişi Sayısı

Birim

FİYAT

TUTARI

19.10.2012

 

 

 

 

28.10.2012 Tarihleri arasında
İSTANBUL/BOLU/ANKARA/AKSARAY
NEVŞEHİR/KONYA/AFYON/DENİZLİ
AYDIN/İZMİR Güzergâhlı
34 KU 514 Plakalı Otobüsle Gerçekleştirilen Anadolu Turu Yolcu Taşıma Hizmet Bedeli

 

*Plaka No yazılması
Sözleşmeli araçlarda önerilir
.

35 kişi

10 Gün

640,00 TL

6.400,00 TL

Yalnız: Atıbindokuzyüzyetmişaltılira.dır.

 

*KDV Kanununun 9 Maddesi Gereği, Arızı ve grup yolcu taşımaları işinde1/2 oranında tevkifat uygulaması zorunludur.

TOPLAM

6.400,00 TL

KDV.%18

1.152,00 TL

TOPLAM

7.552,00 TL

TEVKİF EDİLEN KDV ORANI %8

576,00 TL

ÖDENECEK OLAN TUTAR

6.976,00 TL

 

 

 

 • Firma Unvan adres ve mali bilgiler hayalidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK-2

MEVZUATA VE YAPILAN SÖZLEŞMEYE UYGUN FATURA

Fatura

VİZYON Seri: A
TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LTD ŞTİ Sıra No:00001

Ergenekon Mah Ölçek Sk No:121 Zemin.D.1 Harbiye Şişli İstanbul
Ulaştırma V.D: 9250124588

Tel:0.212.2249220-2338727-2335276
Faks:0.212.2335600

Düzenleme Tarihi:19.10.2012

Sayın: AKDENİZ TURİZM SEYAHAT ACENTESİ

Halaskargazi Cad No:175 Kat.3 D.2
Şişli – İSTANBUL

Vergi Dairesi: Şişli V.D. 9880134888
T.C No :

 

 

TARİH

HİZMET TURU

Kişi Sayısı

Birim

FİYAT

TUTARI

19.10.2012

İstanbul Atatürk Hava Limanı Taksim The Marmara Otel yolcu Transferi

 

 

 

 

*Gün içinde aynı acenteye yapılan transferler ve turlar saat sırasına göre sıralanarak tek fatura kesilebilir.
 

5 kişi

1

63,55 TL

63,55 TL

Yalnız: Atmışdokuzlirayirmisekizkuruş.tur.

 

*KDV Kanununun 9 Maddesi Gereği, Arızı ve grup yolcu taşımaları işinde1/2 oranında tevkifat uygulaması zorunludur.

TOPLAM

63,56 TL

KDV.%18

11,44 TL

TOPLAM

75,00 TL

TEVKİF EDİLEN KDV ORANI %8

5,72 TL

ÖDENECEK OLAN TUTAR

69,28 TL

 • Firma Unvan adres ve mali bilgiler hayalidir.

 

YETKİ BELGESİ TÜRÜ

: D2.

YETKİ BELGESİ NO

: İST D2 34-127

ARAÇ PLAKA NO

34 KM 7212

ÖRNEK İSİM LİSTESİ

VİZYON
TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LTD ŞTİ

Ergenekon Mah Ölçek Sk No:121 Zemin.D.1 Harbiye Şişli İstanbul
Ulaştırma V.D: 9250124588

Tel:0.212.2249220-2338727-2335276
Faks:0.212.2335600

 

 1. AKİT TARAFIN;

 

ADI, SOYADI/UNVANI

: AKDENİZ TURİZM SEYAHAT ACENTESİ
Halaskargazi Cad No:175 Kat.3 D.2 Şişli –İSTANBUL
Şişli V.D. 9880134888

 

 1. TAŞIMANIN;

 

KALKIŞ GÜNÜ, YERİ, SAATİ

:19.10.2012- İstanbul ATA HLM DIŞ HATLAR 08:00

VARIŞ YERİ, GÜNÜ, SAATİ

: 19.10.2012 İstanbul Taksim THE MARMARA Oteli

TAŞIMA GÜZERGÂHI

: İSTANBUL ATA HLM –TAKSİM BEYOĞLU

 

Koltuk
No

TC Kimlik No

Adı Soyadı

Koltuk
No

TC Kimlik No

Adı Soyadı

1

00000000001

Nusret ERTÜRK

26

 

 

2

00000000002

İsmail AKTAŞ

27

 

 

3

 

 

28

 

 

4

 

 

29

 

 

5

 

 

30

 

 

6

 

 

31

 

 

7

 

 

32

 

 

8

 

 

33

 

 

9

 

 

34

 

 

10

 

 

35

 

 

11

 

 

36

 

 

12

 

 

37

 

 

13

 

 

38

 

 

14

 

 

39

 

 

15

 

 

40

 

 

16

 

 

41

 

 

17

 

 

42

 

 

18

 

 

43

 

 

19

 

 

44

 

 

20

 

 

45

 

 

21

 

 

46

 

 

22

 

 

KAŞE İMZA

23

 

 

24

 

 

25

 

 

 • Firma Unvan adres ve mali bilgiler hayalidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami