Birlik olmak için bir araya geliyoruz

Sivil toplum örgütlerinin birleşmesine yönelik talepler sürekli gündemde. Böyle bir görüşme yapıldı. Birleşme tasarımız var. Tabii, sektörün kendi hassasiyetleri, dengeleri var. Bunları bozmadan, tarafları mutlu ederek, herkesin katılımını sağlayacak bir birleşme için çok temkinli adım atmak durumundayız. Bir önceki süreci tekrarlamamak için de yoğurdu üfleyerek yemek durumundayız.
Köy yolundan, otobana çıkmak istiyoruz 

Bizim meselemiz şu veya bu olmak değil, sektöre fayda sağlamak. Bu faydayı sağlamak için en doğru yol neyse, o yolu açmaya çalışıyoruz. 
Şimdi biz, köy yolundayız. Önce devlet yoluna, oradan da otobana girmemiz lazım. Bu işin otobanı, bir birlik için oluşturulan kanundur. Nihai hedefin kanunla kurulmuş bir birlik olması lazım. Bu hedefi de tabii, önce TOF’un kendi unsurları içinde karara varması lazım. Türkiye Otobüsçüler Konseyi olarak ‘birlikte hareket’ etmek diye bir kavram geliştirdik. Türkiye ismini almış federasyonun içinde olduğu ‘daha geniş bir yelpaze ile katılımı sağlayabilir miyiz’ diye bir tasarı hazırladık. Birinci önceliğimiz bu. TOF-TOFED birleşmesinden ziyade konfederasyona doğru giden bir süreci işletmeye çalışıyoruz. Bunun ön görüşmesi yapıldı. Birinci dönemde hedef, Mayıs ayındaki olağanüstü genel kurulla TOFED’in katıldığı konfederasyon hazırlıkları yapmaktır. İkinci dönem konfederasyonun kuruluşuyla devam etmek; üçüncü dönem Türkiye Otobüsçüler Birliği veya Yolcu Taşımacıları Birliği kurulmasına yönelik çaba harcamaktır. Bu, benim çizdiğim bir ‘yol haritası’dır. Genel kurullar nasıl karar verirse ona uymak demokrasi gereğidir. 
Bunu neden yapıyoruz?  
Birbirine çelme takan federasyonlar, dernekler yerine sektöre fayda sağlayan, güçlü bir lobi etkisine sahip bir sivil toplum örgütü yapısı oluşturmak için bu süreci gerçekleştirmeliyiz. Bunun için ilk olarak bir birliğe doğru bu işi taşımak gerekir. 
TOBB da destekleyecektir…
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) bu birlik oluşumuna karşı çıkacağını da düşünmüyorum. TOBB, saygı duyduğumuz büyük bir kuruluş. Onu yok sayarak yola devam edecek değiliz. Onun içinde de var olacağız. Sektörümüz adına ondan istifade edeceğiz. Doğru yapılanırsınız, TOBB-federasyon ilişkisini doğru kurarsanız bu oluşum herkes tarafından açıkça desteklenir. 
Bağımsız birlik olma hedefimiz yok. TOBB’un çatısı altında, onunla birlikte hareket edeceğiz. Birtakım çalışmalarımız var. O çalışmaları daha hızlı, daha seri halledebilmek için TOBB’dan yardım alarak bir birlik kuracağız. Biz yapacağımız her yatırımı ve projeyi TOBB’la birlikte yaparız. Ne TOBB federasyonları, meslek odalarını ve birlikleri yok sayıyor ne de onlar… TOBB’un da onayını alarak yolumuza devam ederiz. Birliği kanunla oluştururken, TOBB’a bağımlı hale getirebilirsiniz; bu, sektörün önünü açmak için yapılabilir. 
Önümüzdeki dönem 
Sivil toplum örgütlerini güçlendirmeliyiz. Sivil toplum örgütleri güçlü olmayan ülkeler kalkınma ve gelişmede sıkıntı yaşar.  
Neden siyasi partilerde biz taşımacıları temsil edecek milletvekilimiz olmasın. Gücümüzü bu yönde toparlamalıyız. Bana göre gidilmesi gereken yol da budur. Benim öyle bir niyetim yok, ama sektörümüz içinde kariyeri olan arkadaşlarımızı meclise itmeliyiz. Onlar kanun ve yönetmelik gibi süreçlerde bizim aleyhimize düzenlenmelerin çıkmasını engelleyebilir. Düzenlemelerin gerek ülke, gerek toplum için en faydalı şekilde çıkmasını ve uygulanabilir şekilde olmasını sağlamak, taşıma ve taşımacıların önündeki engelleri kaldırmak, kapasitenin verimli kullanılmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmak bu arkadaşlarımızın görevi olacak. 
Sektörün milletvekilleri olmalı
Atacağımız adımlar ve alacağımız desteğe göre bu sektör 2015 yılında Meclise neden birkaç milletvekili göndermesin. Ben federasyonları proje yapan, sektörün geleceğini tarif eden sivil toplum kuruluşları olarak görüyorum. Yoksa bunları meslek haline getirip, kurdun mu kurdun, başkan mısın başkansın. Ne yapan başkansın! Hiçbir şey yapmayan başkan neye yarar! Perde niteliği taşıyan federasyonlar yerine; yol açan, proje ve çözüm üreten sivil toplum örgütlerine ihtiyaç var. Taşımacıyı bir bütün olarak kapsama alanına alan kuvvetli bir birliğe ihtiyaç olduğu artık gün ışığı gibi görünüyor. Bir engelli yasası çıktı, hepimizi bağladı; onun için hepimiz birlikte hareket etmek durumundayız, ortak faydaları bulmak zorundayız. Şemsiye altındaki dernekleri, federasyonları yarı bağımsız hale getirmeyi düşünüyoruz. Bu işe görül veren ve destek veren hiç kimse bizim rakibimiz, muhalifimiz değil. Herkesi yanımızda görmek isteriz. Yolumuza bu anlayışla devam edeceğiz.
 

Mustafa Yıldırım
TOF.Tüm Otobüsçüler Federasyonu
Genel Başkan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami