İstanbul’da Turizm Taşımacılığı Belgelerinin UKOME Kararıyla Yeniden Düzenlenmesi

İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanlığıUlaşım Koordinasyon Merkezi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müüdürlüğünün 10.02.2016 Tarih ve 274 Sayılı yazısı ve Raporu doğrultusunda Turizm taşımacılığı belgelerinin yeniden düzenlenmesi teklifi doğrultusunda  14.07.2016 Tarihinde yapılan toplantıda 2016/4-12 sayılı bir karar almış, bulunmaktadır.
 

Alınan bu karar 19.08.2016 tarihinde yayınlandı. Yayınlandığı andan itibaren bu karar üyelerimizden büyük tepki çekti ve sektörde bu işlere kafa yoran  emek harcayan insanlar şaşınlık içinde.
Yurt genelinde hiç bir Büyükşehirde ve şehirlerde uygulaması olmayan sadece İstanbula has “Turizm servis aracı izin belgesi” uygulaması,4925 Sayılı Karayolu  Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği yürürlüğe girdiği ve yolcu taşıma faaliyetlerinin içinde turizm taşımalarının da bu kanunda faaliyetleri belirlendiği ve yetki belgesine bağlandığı halde istanbul da israrla bu belge zorunlu olarak istenmektedir.

Karayolu taşıma Kanunu ve yönetmeliklerde tanımlanan taşıma faaliyetlerinin yetki belgesiz yapılamayacağı açık ve amir hüküm olmasına rağmen bu belge sadece İstanbul’da faaliyet gösteren tüm taşımacılardan istenmektedir.

Sürecin buraya nasıl geldiğinin bilinmesi açısından bazı gerçeklerin açıklanmasında fayda görüyorum. Turizm Taşımacıları Derneği olarak 2009 Yılında İstanbul Büyükşehir belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nezdinde yapmış olduğumuz girişimler sonucunda Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında D2 Türü yetki belgesi sahibi işletme ve yetki belgesine kayıtlı taşıtlarından izin belgesinin  istenmemesi konusunda girişimde bulunduk, birçok bilgilendirme toplantısı yaptık, talebimiz görüşüldü kabul edilmedi. UKOME de talebimizin aksine, izin belgesi için istenen evraklara D2 Türü yetki belgesi ve taşıt kartı ilave edildi.
Ulaştırma bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne konuyu aktardık bizim yüzümüze olur mu oyle şey. İzin belgesi yetki belgesinin üzerinde olamaz, Ukome lerin böyle bir yetkisi yok kanun ve yönetmelik hükümlerini  bozacak yok sayacak, askıya alacak bir uygulama yapamazlar dediler hemen bir yazı yazarız, müdahil oluruz dediler malesef bu güne kadar sonuç sıfır…

İş bununla bitmedi İzin belgesi alınmasında yetki belgesi ve taşıt kartı istenmesinin zorunlu hale getirilmesi  bir çok kişi kurum, meslek odalarını ve sektörel STK rahatsız etti,  girişimde bulundular baskı uyguladılar ve D2 yetki belgesi ve taşıt kartı istenmesi uygulamasını kaldırttılar. Açıkcası kaçak ve korsan taşımanın İstanbul’da önünü açtılar.
Burada Bakanlık sektörün gerçek turizm taşımacısının arkasında durmadı, bizleri savunmadı gerekli girişimlerde bulunmadı.
Biz de 2011 yılında yargıya başvurduk, Bölge İdari Mahkemesinde dernek olarak dava açtık, İ.B.B Derneğin dava açamayacağı müdahil olamayacağı ile ilgili itiraz etti, red edildi. Mahkeme talebimizin haklı olduğuna “Yetki belgesiz taşımacılık yapılamayacağına, İzin belgesinin Taşıma Kanunu ve Yönetmelik hükümlerini ortadan kaldıramayacağına karar verdi, uygulama hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi, İBB itiraz etti,  Konu yargıtaya gitti, Dava 4 yıldır Yargıtayda idi geçen hafta sonuçlandı, Haklılığımız Yargıtay da onandı. Ancak biz kararın uygulanmasını beklerken İBB Tekrar karara düzeltme dilekçesi vererek  bu işi açıkçası süründürüyor ve direniyor.

14.07.2016 tarihinde Alınan UKOME Kararı Kaçak ve korsan taşımacılığın İstanbul’da belediye gözetiminde açıkça serbestçe yapılacağının tescilidir. Alınan bu Ukome Kararının bizce hukuki dayanağı yoktur uygulanması mumkün değilidir.

Bunun dışında minibüs ve otobüsle yapılan turizm taşımacılığının yeniden belirlenen esalarında;

Sektör olarak bizleri rahatsız eden en önemli konu, Turizm taşımacılığı konusunda karar alınıyor, derneğimiz davet edilmiyor. Görüş alınan ve alt komisyon toplantılarına katılan kişi ve kurumların arasında TURİZM TAŞIMACILARI DERNEĞİ  yok! Unutuldu mu? Kasden mi davet edilmedi ? anlayamdım.
İşlerine geldiği zaman davet ediyorlar görüş soruyorlar bu konuda neden çağrılmadık.
Tek sebebi açmış olduğumuz ve kazandığımız dava olabilir! Kurumlar arasında kavga, dargınlık ve küslük olmaz olmamalıdır. Bizim sektörümüz hakkında karar alıyorsunuz düzenlemeyapıyorsunuz biz çağırmıyorsunuz görüş almıyorsunuz.
Görüşü alınan ve toplantıya çağırılan kurumlar aarsında İTO  Temsilcisi de var deniliyor Ben özellikle İTO da sektörümüzün bağlı olduğu 23 No Yolcu taşımacılığı ve seyahat hizmetleri meslek komitesi başkanı ve sekreteryasına sordum konudan haberler yok, görüş sorulmamış  ve bu konuda hiç bir UKOME toplantısına davet edilmemişler.
Bizim sektörümüz hakkında karar alıyorsunuz sektör temsilcisi olarak Federasyonları Derneğimizi davet etmiyorsunuz, bu işten menfaat sağlayacak gurupları davet ediyorsunuz bu durum manidar değilmidir?

Kararın özüne inersek öncelikle tepki çeken en önemli maddelerden birincisi araçlara getirilen yaş sınırlamasıdır.
Turizm taşımacılığında kullanılacak taşıtların 0-5 yaş aralığında olması şartı getirilmiş bulunulmaktadır.  Hangi hak, yetkiyle ve gerekçeyle böyle bir karar alınıyor? Anlamakta güçlük çekiyorum.
Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde B2 ve D2 türü yetki belgesine kayıtlı araçların yaş sınırı 20 yaş bu durumda bu uygulama kanun ve Yönetmelik hukümlerini yok saymıyor mu?
Bu yetki belgeleri altında İstanbul’da faaliyet gösteren 160 işletmenin yaklaşık 2500 Adet aracının en az %20 si 5 yaştan yaşlı durumdadır. Bırakın Türkiye’yi dünyanın hiç bir ülkesinde böyle bir sınırlama yok Taşıt TÜV den geçiyorsa ve Yolcu taşımaya uygunsa hiç bir kısıtlama getiremez. Egzos emisyonu ve çevre sorunu bile muayene istasyonu vasıtasıyla engellenir. Yetki belgesine kayıtlı yurt içi ve yurt dışında hiç bir engelle karşılaşmadan çalışabilirken, hangi akla ve mantığa uydurularak bu kısıtlama  getiriliyor.  Biz bu kadar zengin bir ülkemizyiz AB Üyesi ülkelerde bile 20 30 yıllık araçlarla yolcu taşınıyor. Ekonomik ömrünü tamamlamamış ve işletmenin envanterinde kayıtlı bu pahalı yatırıma araçların atıl duruma düşürülmesi ülkemize ve İstanbul’a ne kazandıracaktır? Taşımacının elinde atıl kalan bu arçların nasıl değerlendirileceği meçhuldür. İşletmecilere ve taşımacıların bu işten büyük zarar göreceği açıktır. 6 Yaşındaki yetki belgesine kayıtlı taşıtlar ne olacaktır bu çelişkili bir durumdur. Belediyenin bu kaynak ve sermaye israfına sebep olmasının gerçek sebebi nedir? Araç yaşına sınırlama getirilmesi kimin talebidir?

Turizm taşımacılığı hizmetinin gerçek ve tüzel kişilerine ait öz mal taşıtlar ile yapılmasına;
İşletmeler öz mal taşıtlarının dışında sözleşmeli olarak çalıştırdıkları araçlara izin belgesi alamayacaklar. Yasa sözleşmeli taşıt çalıştırmaya izin veriyor. İBB ve UKOME  İzin vermiyor?

İBB Toplu Ulaşım Yönetim merkezine üye olması gerekli techizatın bulundurulması ve çalışır durumda olması.
Bu madde üye olunması ne anlama geliyor anlayamdık!  Toplu ulaşım yönetim merkezinenden kasıt İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ise zaten izin belgeleri bu müdürlük tarafından düzenleniyor
yönetim merkezi nedir anlayamadık?

Okul servis taşımacılığında kullanılan taşıtlar ile yapılacak turizm taşımacılığı faaliyetlerinin sadece okulların yaz tatiline girdiği üç aylık süre aralığında kullanılmasına.
Bu maddede istenen okul taşıtları 3 aylık dönemde turizm taşımacılığı yapabilsinler iyi güzel de öyle bir talep ve ihtiyaç mı var! Turizm taşımacıları araç mı bulamıyorlar yurt genelinde Yetki belgesine kayıtlı 40 bine yakın araç var. İstanbul’da 2500 Taşıt yetki belgesine kayıtlı araç boş yatıyor siz yeni atıl kapasite yaratıyorsunuz. Turizm sektörünün yaşadığımız sorunlar nedeniyle ülkemize turist gelmiyor.
 İstanbul bu sıkıntıyı yaşarken turzim taşımacılığı sektöründe böyle bir ihtiyaç varmı diye ilgili kurumlara sormadan okul araçlarına izin çıkarıyorsunuz!  Servis araçları yetmedi okul araçlarını da bu işe sokun turizm taşımacılığını İstanbul’da tamamen bitirin. işsizlikten insanlar birbirini yiyor rekabet almış başını gidiyor araç parkları ağzına kadar dolu, aylardır millet marşa başmamış siz dünyadan habersiz sanki ihtiyaç varmış, mevcut araçlar yetmiyormuş  gibi alel acele karar alın, kaçak ve korsan taşımacılığın önünü açın.
Ukome kararını Dernek olarak yargıya taşıyoruz  öncelikle, yürütmeyi durdurma ve iptal davası açacağız. 2011yılında açtığımız ve geçen hafta Yargıtayda kazandığımız dava ve gerekçeli kararı bizim haklı olduğumuzun en önemli göstergesidir. İBB ve UKOME nin direnmesi yerine kararı uygulamasını bekliyoruz.
Karayolu Taşıma Kanunu çerçevesinde faaliyetleri tanımlanmış faaliyetlerde yetki belgesi almak yasal zorunluluktur. Bu mevzuata uymayan yetki belgesi alamyan tüm taşımacılar kaçak ve korsan durumundadır. Kanun ve yönetmeliklerden doğan  yetki sorumluluk ve düzenlemeler her kurumun keyfine ve isteğine göre uygulanamaz tüm kurumlar uymak zorundadır.
Turizm taşımaları da 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve yönetmeliği kapsamındadır. Arızi ve grup taşımacılığı olarak tarif edilmiş tanımlanmıştır.
Bu konuda Belediyelerin bir düzenleme yetkisi yoktur. Yaptığı düzenlemelrde ilgili kanun hükümlerini dikkate almak zorundadır. Belediye mücavir veya yetki alanında İzin belgesi düzenlemesi uygulaması farklı bir şeydir. yetki belgesinin üzerinde değildir.

Hukuki dayanagımız.

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ
MADDE 5 –
(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almaları zorunludur.

Mevzuata uygun taşımacılık faaliyeti yapılması ve yasaklar

MADDE 8 – (1) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere, Kanuna, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır. Buna göre:

ğ) (Değişik:RG-4/5/2016-29702)  14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş seyahat acentalığı belgesine sahip olanların, yaptıkları organizasyonlarda verecekleri hizmetlerin kapsamına karayolu taşımacılığını da dahil etmeleri halinde; gerçekleşecek taşıma yurt içi ise A1, B2 veya D2, uluslararası ise A2 veya B2 yetki belgesi alarak taşıma yapmaları veya bu taşımaları söz konusu yetki belgesi sahiplerine yaptırmaları şarttır.
Saygılarımla
 

Nusret ERTÜRK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami