Trafikte güvenlik için geniş katılımlı işbirliği!


Trafikte güvenlik için geniş katılımlı işbirliği!

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın önderliğinde hazırlanan Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu, özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve meslek birliklerinin temsilcileri tarafından imzalandı.

 

Trafik sorununun çok boyutlu doğası karşısında, trafik güvenliği konusunda sürdürülebilir çözümler ve yaklaşımlar üretmenin, çok sayıda kurum ve kuruluşun iş birliği içinde ve ortak çalışmalar yürütmesiyle mümkün olabileceği ortadadır.

 

Bu gerçeklik karşısında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın koordinasyonunda ve TÜVTÜRK’ün desteğiyle yürütülen Trafikte Sorumluluk Hareketi ve İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın iş birliğinde hayata geçirilen Trafik Güvenliği Platformu kapsamında Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu geliştirilmiştir. Kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşlarından temsilcileriyle iş birliği içinde geliştirilen Kurumsal Trafik Güvenliği

 

Deklarasyonu’nun hedefleri aşağıdaki gibidir.

 

Kurumların trafik güvenliğinin artırılması amacıyla gönüllü olarak üstlenebilecekleri rollerin çerçevesini belirlemek,
Kurumların trafik sorununun çözümünde ele alabilecekleri öncelikleri belirlemek,
Deklarasyonu imzalayan kurumların gönüllü taahhütte bulunarak trafik güvenliği konusunda faaliyetlerde bulunmalarını teşvik etmek…

Bu amaçlar doğrultusunda geliştirilen Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın önderliğinde, 4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’nin 8 Mayıs’taki açılış töreninin ardından, gönüllü kurum ve kuruluşların imzasına açılmıştır. Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu’nu imzalayan kuruluşların, deklarasyon metninde yer alan konular nezdinde yaptıkları çalışmaları, her yıl raporlamaları öngörülmektedir.

 

İlk aşamada Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu’nu imzalayan kurum ve kuruluşlar:

 

Aviva Sigorta
BP Petrolleri
Brisa
Ford Otomotiv
Goodyear Lastikleri
Mercedes-Benz Türk
Michelin Lastikleri
Pirelli Lastikleri
Renault
Shell
TOF – Tüm Otobüsçüler Federasyonu
TOFED – Türkiye Otobüsçüler Federasyonu
Toyota Türkiye
TÖHOB-Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Derneği
TŞOF
UND – Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Vodafone

 

Gönüllü her kurum ve kuruluşa açık olan deklarasyonu imzalamak isteyen kurumların, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile irtibata geçmeleri yeterli olacaktır.

 

KURUMSAL TRAFİK GÜVENLİĞİ DEKLARASYONU

 

Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu’nun amacı;

 

 • Kurumların trafik güvenliğinin artırılması amacıyla gönüllü olarak üstlenebilecekleri rollerin çerçevesini belirlemek,
 • Kurumların trafik sorunun çözümünde ele alabilecekleri öncelikleri belirlemek,
 • Deklarasyonu imzalayan kurumaların gönüllü taahhütte bulunarak trafik güvenliği konusunda faaliyetlerde bulunmalarını teşvik etmektir.

Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu’nda kurumların gönüllülüğü ve iyi niyetleri esas alınmaktadır.

 

 1. Karayollarında meydana gelen ölümlerin ve yaralanmaların azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla, kendi kurum çalışanlarımızdan, iş süreçlerimizden, uygulamalarımızdan ve ürünlerimizden kaynaklanabilecek kazaların en aza indirilmesi için sistematik bir şekilde çalışarak, gerekli önlemleri alacağız.
 2. Kurum çalışanlarımızdan başlamak üzere, tedarikçilerimiz, alt işveren çalışanlarımız gibi diğer önemli paydaşlarımızdan davranışları ve araçları ile trafik güvenliği açısından tehdit oluşturmamaları için gerekli önlemleri almalarını talep edeceğiz.
 3. Karayolu trafik güvenliğini kurum vizyonu çerçevesinde, kurumsal misyonun gerçekleştirilmesinde izlenecek yollardan bir tanesi olarak tanımlayacağız; kurumsal güvenlik kültürünün bir göstergesi olarak yapılandıracak ve takip edeceğiz.
 4. İnsan Kaynakları Yönetimi’nin işe alma, performans değerlendirme, kariyer gelişimi, disiplin ve yaptırımlar gibi uygulamalarının içine çalışanların trafik güvenliği yönelimi ve davranışlarını da kriter olarak alacağız (uygulanabilir olması halinde).
 5. Karayolu trafik güvenliğini, iş süreçleri, prosedürü, direktifleri, kurum hedefleri ve karar verme prensipleri arasına koyacağız. Bu konuda üst yönetimin liderlik yapmasını sağlayacağız.
 6. Çalışanlarımıza güvenli sürüş teknikleri, yorgunlukla mücadele, yükleme güvenliği gibi alanlarda trafik güvenliği eğitimleri verecek, bunları tazeleme eğitimleriyle destekleyeceğiz.
 7. İş amaçlı kullanılan taşıtların işin amacına, işin taşıdığı risklere ve mevzuata uygun özelliklere ve güvenlik donanımlarına sahip olmasını sağlayacağız. Bu konuda hizmet veren kurumlarla yapılacak anlaşmalarda bu kriterlere göre hareket edeceğiz. Araçların periyodik bakım ve muayenelerini aksatmayacak, bakım ve onarımlarını, tekniğine uygun şekilde yapacağız. Gerekli donanımlarını, teknik ömürlerine, mevsimlerine uygun olarak yenileyeceğiz.
 8. Aşağıdaki alanlardan bir veya daha fazlasında kararlılık göstererek, bunları kurumsal güvenlik kültürünün göstergesi olarak kullanacağız:
 1. Emniyet kemerinin tüm koltuklarda ve her zaman kullanılması
 2. Güvenlik donanımı olmayan (Örnek: Kafa koruyucular, emniyet kemeri vb.) ve mevzuata uymayan (Örnek: Muayenesi yapılmamış) araçlarla çalışanların yola çıkmasının engellenmesi
 3. Cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi haberleşme cihazlarının sürüş sırasında kullanılmaması
 4. Alkol, uyuşturucu ve ilaç etkisi altındayken kesinlikle araç kullanılmaması
 5. Hız sınırlarına, çalışma süresi, sürüş süresi ve dinlenme süresi kurallarına uyumun teknik sistemlerle kontrol edilmesi; verilecek eğitimlerde hız konusuna önem ve ağırlık verilmesi
 6. Kırmızı ışık ihlali yapılmaması
 7. Mevsimine uygun lastik kullanılması
 8. İki tekerlekli araçlarda kask kullanılması
 1. Kurumumuz adına çalışan ve sorumluluk alanımıza giren kişilerin trafik kurallarına uyduğunun standart, sürekli ve doğru yöntemlerle takip edilmesini ve gerekli caydırıcıların adil şekilde ve zamanında uygulanmasını sağlayacağız.
 2. Kurumumuz personelinin sebep olduğu veya karıştığı kazalardan ders alarak bir daha yaşanmaması için kazaların nedenleri, koşulları ve sonuçlarını daha iyi anlayabilmeye yönelik çabada bulunacağız.
 3. Çalışanlarımızı ilk yardım ve acil müdahale yöntemleri konusunda eğiterek, kaza anında ilk müdahaleyi yapabilecek temel bilgilerle donatacağız. Ayrıca bu konuda kurum içinde yetkilendirilmiş ilk yardım ekiplerinin oluşturulması için ilgili mevzuata göre yapılandırma sağlayacağız.
 4. Trafik kazası mağduru olan personelimiz ve yakınlarına gerekli tıbbi, psikolojik ve hukuki desteklerin ulaştırılması için gerekli çalışmaları yürüteceğiz.
 5. Toplumsal düzeyde etki yaratabilmek için trafik güvenliğine yönelik kurumsal sosyal sorumluluk projeleri düzenleyecek veya mevcut projelere destek vereceğiz.
 6. Yük ve yolcu taşımalarının Karayolu Taşıma Mevzuatı ile ağırlık ve boyut kurallarına uygun yapılmasına dikkat edeceğiz. Bu sahada çalışan tüzel kişiliklerin Yetki Belgesi’ne, personelin ise Mesleki Yeterlik Belgesi’ne sahip olmasını sağlayacağız. Taşımacılık hizmeti satın aldığımız tüzel kişiliklerin Yetki Belgesi’ne, çalışanlarının da Mesleki Yeterlik Belgesi’ne sahip olmasını şart koşacağız.
 7. Yasalara uygun taşıtlarla taşıma yaparak, eğitimli ve yetkilendirilmiş sürücü ve destek personelinden yararlanacağız.
 8. Kendi kurumsal internet sayfamızda Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu’na yönelik iletişim çalışmaları yürütecek, sayfamızda Trafikte Sorumluluk Platformu sayfasına link vereceğiz.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami