UDHB Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden Büyükşehir kapsamına alınan illerde D4 Yetki belgeleri hakkında bir duyuru yayınladı.

T.C
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

SAYI   : 34685369/215.02 –                                                                                      …/04/2014

KONU: D4 Yetki Belgeleri

 

 

Bilindiği üzere, 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete/de yayımlanan 6360 sayılı,“On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”; 1 inci maddesinde sayılan illerde, mevcut büyükşehir belediyelerine ilaveten on dört adet daha büyükşehir belediyesi kurulmuş ve aynı kanunun 6 ncı maddesiyle değiştirilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 5 inci maddesinde, büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak tanımlanmış, “Yürürlük” başlıklı 36 ncı maddesinde ise, kanunun 1 inci ve 6 ncı maddesinin ilk mahalli idareler genel seçiminde yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır.

Mahalli İdareler Seçimlerinin 30 Mart 2014 tarihinde yapıldığı dikkate alınarak;

Büyükşehir Belediyelerinin 6360 sayılı Kanun hükümlerine göre gerekli teşkilatlanma ve hazırlıklarını tamamlamalarına kadar; bu illerin mülki sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapmak üzere:

  1. Yeni D4 yetki belgesi düzenlenmemesi ve sonuçlandırılmamış dosyaların talep edilmesi halinde sahiplerine iade edilmesi,
  2. 30 Mart 2014 tarihinden önce düzenlenmiş mevcut D4 yetki belgesi sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesi ve taşıma faaliyetlerinin aksamaması için bunlarla ilgili iş ve işlemlerin ise Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve ilgili genelgeler çerçevesinde yürütülmesi,

 

hususlarında bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

M. Habib SOLUK

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM:

  • Bölge Müdürlükleri.

 

.…/04/2014   Memur                       H.KARACA

…./04/2014   Şb.Md.                       Z.ARAS

…./04/2014   D.Bşk.V.                   M.GÜRSES

…./04/2014   Gn.Md.Yrd.V.           H.YILMAZ

…./04/2014   Gn.Md.V.                   A.R.YÜCEULU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami